Home Back to History
* * *

Niels' Story

[Aage blev anvendt som sommerturbåd for hele familie – og udgjorde hjemmet fra starten af maj til hen i september. Sæsonen blev højtideligt indledt ved, at Aage i maj blev forlagt fra Svanemøllehavnen (vinterresidensen) til Helsingør Havn. Herfra stak Aage til søs på små og længere turer sommeren igennem. Selv om familien bestod af fem medlemmer var der også plads til to forhyrede besætningsmedlemmer. Disse boede i forrummet, der dengang var adskilt ved skot fra salonen, og besætningen kunne således ikke forstyrre familien. Selvom Aage i dag absolut ikke er noget stort skib, skal man tænke på, at den dengang var et endog meget stort lystfartøj. Således var Aage det andet største lystfartøj i Svanemøllehavnen helt tilbage i 20’erne og 30’erne og det største fartøj i Helsingør, når det blev forlagt dertil. Dette skal nok  tilskrives, at Aage’s mast var ca. 17 m høj dengang – også dengang en betydelig højde…[at Aage skulle være et af de største lystfartøjer kan nok kun være tilfældet, hvis de store meterbåde ikke blev talt med].. Aage tog også engang imellem på ”langfart.” Således har den anløbet både Nordnorge og Portugal.]