Home
* * *

Maritime Udtryk - Engelsk-Dansk (English-English)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | XYZ |


A  

ABACK - Bak; Ligge bak.

ABAFT - Agter, bagerst i skibet.

ABEAM - Tværs, tværskibs.

ABOARD - Ombord.

ABOVE DECK - Over/på dæk (underforstået ikke under dæk)

ABREAST - Side om side.

ACCOMMODATION PLAN - Indretningstegning .

ACOCKBILL - Anker parat til at "gå" .

ADRIFT - Drive.

AFORE - Foran .

AFT - Agter, bagud i skibet.

AGROUND - Grundstøde, rende på grund.

AHEAD - Fremefter, foran for skibet.

AIDS TO NAVIGATION - Midler til navigering (ud over de der findes ved terrestisk navigation).

ALEE - Læ, den side der vender væk fra vinden.

ALOFT - Over dækket (altså i riggen).

AMIDSHIPS - Midtskibs.

ANCHORAGE - Ankerplads.

ANCHOR CABLE - Ankertrosse.

ANCHOR AWEIGH - Lette anker; Anker frit af grunden.

ANEMOMETER - Vindhastighedsmåler.

ANTI-FOULING - Bundmaling.

APEAK - Ret op og ned.

APPARENT WIND - Relative vind (i forhold til skibets egen fart).

APRON - Forstærkende element bag ved stævnplanken.

ARCH THE SAIL - Hule sejlet.

ARMING - Talg der sidder i hulning bly-loddets bund (til at indfange bundens beskaffenhed).

ASHORE - På grund.

ASPECT RATIO - Forholdet mellem længde af underlig og forlig på sejl.

ASTERN - Agter, bagud i skibet.

ATHWARTSHIPS - Tværskibs (i modsætning til langskibs).

AT THE SIDE - Langs siden .

AUXILIARY - Hjælpemaskine.

AVAST - Stands, stop .

AVERAGE - Haveri .

AWASH - Skyldes (over bord).

AWEATHER - Mod luv (retningsangivelse mod vinden).

AWEIGH - Anker fri af grunden.BACKING - Venstredrejende vind.

BACKSPRING - Agterspring.

BACKSTAY - Hækstag.

BACKSWEPT - Bagudrettede.

BACKWARDS - Agterover.

BACKWASH - Skruevand.

BAFFLING WIND - Skiftende vind.

BAG - Hult sejl.

BAG REEF - Lille rebning.

BAIL - Øse .

BAILER - Øsekar .

BATTEN - Sejlpind .

BATTEN DOWN - Gøre klart skib (ved forventet hårdt vejr).

BAULK - Svært tømmer.

BEACH TO - Tage på land.

BEACON - Fast sømærke.

BEAM - Bredde (af skib).

BEAM WIND - Halv vind.

BEAR AWAY - Falde af.

BEARING - Pejling.

BEAT UP TO WINDWARD - Krydse .

BEAUFORT - Skala til måling af vindstyrke (1-17 hvor 12=orkan)

BECALMED - Helt stille.

BECKET - Øjestrop .

BEFORE - Foran (masten) .

BEFORE THE BEAM - Foran for tværs.

BEFORE THE WIND - Med vinden ind agter fra.

BELAY - Gøre fast .

BELAYING PIN - Kofignagle .

BELL BUOY - Klokkebøje .

BELLY - Bugnende sejl.

BELOW - Under dæk.

BEND - Knob, stik.

BENDING SHACKLE .

BERMUDA RIG - Bermuda rig .

BERTH - Køje.

BIGHT - Bugt(ning) på tov.

BILGE - Sumpen, kølen (bunden af båden - ved kølplanken).

BILGE PUMP - Lænsepunpe .

BINNACLE - Nathus til kompas.

BITT -Fortøjningsklampe.

BITTER END - Tampen (enden af tov).

BLANKET - Pressening til skib.

BLUFF Fyldigt forskib .

BOARD -Bov.

BOAT - Båd - mindre.

BOAT HOOK - Bådsmandshage - (uundværlig) lang stang med krog i enden.

BOATSWAIN'S CHAIR - Bådsmandsstol.

BOATSWAIN'S WORK - Bådsmandsarbejde.

BODY - Skrog .

BODY PLAN - Linietegning.

BOLLARD - To-delt klampe.

BOLTROPE - Lig (på sejl).

BOOM - Bom .

BOOM CAP - Bomnokkens beslag.

BOOM CRUTCH - Bomstol.

BOOM END - Bomnok.

BOOM GALLOW - Bomgalge (til at "hvile" bommen i).

BOOM HORSE -Beslag til skøde på bom.

BOOT TOP - Vandlinie markering.

BOW - Forende på skib.

BOW AND BEAM BEARING - Fire stregers pejling.

BOW LINE - For-fortøjning (og forspring); Pælestik .

BOWLINE - Pælestik (knob der løses op nemt efter selv meget stort træk.

BOWSE, HOUSE - Hale hjem, totte op.

BOX HAUL - Vende skarpt om.

BRACE - Brase.

BRACKET - Beslag.

BREACH - Brækker (søer).

BREAKER - Brænding.

BREAKWATER - Bølgebryder.

BRIDGE - Bro - ikke noget der er i mindre træskibe.

BRIDLE - Hanefod.

BRIGHTWORK - Lakarbejde - det lakerede.

BRING TO - Underdreje (ligge).

BROACH TO -Dreje til vinden.

BROAD REACH - Vinden ind agten for tværs.

BROADEN -Rumme (vinden drejer relativ mere agten for) .

BROW - Nedadbøjet stævn.

BUCKET - Pøs.

BULKHEAD - Skotter (vægge i skib der giver tværskibsstyrke - og privatliv).

BULL'S EYE - Klåde.

BUMPER - Fenderliste.

BOOMKIN - Udrigger til skødning.

BUNG -Spuns.

BUNK - Køje.

BUNTING - Flagdug.

BUOY - Bøje (anker-, fortøjning-, etc.).

BUOYAGE - Farvandsafmærkning.

BUOYANCY - Opdrift.

BURDEN -Drægtighed.

BURGEE - Stander .

BURDENED VESSEL - Vigende skib (det skib, der efter reglerne har vigepligt).

BUTT - Nederste end af rundholt .

BUTT JOINT - Lask.

BUTT STRAP - Træplade til lask.

BUTTOCKLINE - Vertikal på konstruktionstegning.C  

CABIN - Kabine.

CABLE - Afstand (1/10 nautisk mil), svært tov eller kæde .

CAIRN - Varde (stendysse eller andet landfast og let genkendeligt).

CALL AT - Anløbe (havn).

CALM - Vindstille.

CAMBER - Bjælkebugt.

CAMEL - Opdriftstank.

CANOE STERN - Kanohæk.

CANT TO - Kante op.

CANVAS - Sejldug.

CAPSIZE - Kæntre.

CAPSTAN - Ankerspil.

CARLINE, CARLING - Kravel (bjælke under dæk der yder strukturel support til dæksåbninger).

CARRY AWAY - Brække, skylle over.

CARVEL BUILT - Kravel bygget (planker liger kant mod kant - med glat overgang mellem bordene).

CAST OFF - Lade gå (på tov, fortøjning etc.).

CATAMARAN - Katamaran - skib med to skog).

CATENARY - Bugten (på en udstrakt ankertrosse (bugtens form er udtryk for om der er givet nok line på anker).

CAT THE ANCHOR - Gøre ankeret klar.

CAT'S PAW, CATSPAW - Kattepoter (let krusning på vandoverflade) .

CAULK - Kalfatre.

CAULKING TOOLS - Kalfatre jern.

CEILING - Indenbords klædning (for nogle skibe en del af skibets sikkerhed og styrke - for andre blot til pynt).

CENTERBOARD - Stort sværd (der kan sænkes ned igennem skibet og forhindre afdrift).

CENTER OF EFFORT - Kraftcenter for et areal (det unikke punkt hvor alle kræfter teoretisk er samlet).

CENTER OF LATERAL RESISTANCE - Kraftcenter for undervandsskrog (det unikke punkt hvor alle kræfter teoretisk er samlet).

CHAFE - Skamfile.

CHAFING GEAR - Udstyr (fx tusindsplatter) til at forhindre skamfiling (nedbrydning af fx tov ved dets bevægelse mod jern).

CHAIN - Kæde.

CHAIN LOCKER - Kædekasse.

CHAIN PIPE - Kæde brønd.

CHAIN PLATE - Røstjern.

CHAIN SPlICE - Kædesplejs (med tov).

CHART - Kort.

CHART DATUM - Daglig vande (det vandstandsniveau alle dybdemål i søkort er udtaget fra).

CHART HOUSE - Særligt rum til opbevaring af bøger.

CHECK, TO - At fire, lette træk.

CHINE - Overgangen mellem et skibs bund og sider.

CHINSE - Let kalfatring.

CHOCK - Klys - metalbeslag igennem hvilke anker eller fortøjning kører.

CHOPPY SEA - Krap sø.

CLAMP - Klampe.

CLASP - Hægte på.

CLASP HOOK - Karabinhage.

CLAW OFF, TO - At krydse væk fra en læ kyst (kyst med pålandsvind) .

CLEARING LINE - Sikker kurs (i forhold til et .

CLAW RING - Lyre (beslag ved fx bomnok der muliggør rullerebning).

CLEAT - Klampe - til at fastgøre tov på.

CLEVIS PIN - .

CLEW - Skødebarm.

CLEW CRINGLE - Øje ved skødebarm.

CLINK - Klinke, nitte.

CLINKER BUILT - Klinkbygget.

CLIP HOOKS - Dyvelsklør.

CLOSE - Tæt (på), klos.

CLOSE HAULED - KLos-halet (på bidevind).

CLOSE REACH - Rum bidevind (med vinden ind foran for tværs).

CLOSE REEFED - Klosrebet.

CLOSE TO THE WIND - Tæt på vindøjet.

CLOTH - Sejldug.

CLOVE HITCH - Dobbelt halvstik (knob der ofte anvendes om genstand eller egen part).

CLUB - Bom til forsejl.

CLUMBUNGAY - Udtryk for en gammel båd der mest er elsket af sin ejer (Aage?.

COACH ROOF - Ruftag.

COAMING - Karm (omkring cockpit eller andet til at forhindre vands indtrængen).

COCKPIT - Cockpit (fordybning i dæk fra hvilke skibet styres).

COIL (DOWN) - Kvejle tov (op).

COULD MOULDING - Diagonalbordlægning (limet) med finer.

COLLAR - Øje på øverste del af stag eller vant.

COME ABOUT - Stagvende.

COME TO - Luve til, ankre.

COMMON BEND - Flagknob.

COMPANION - Luge, kappe over nedgangstrappe.

COMPASS - Kompas.

COMPASS CARD - Kompasskive.

COMPASS ERROR - Misvisning (i forhold til faktisk nord).

COMPASS ROSE - Kompasrose.

COMPOSITE METHOD - Blanding af materialer (fx jern-spanter og træbord).

CONSTANT BEARING - Uændret pejling.

CONTLINE - Mellemrummet mellem kordeller i et reb.

CONTRARY WIND - Modvind.

CONVERT - Ombygge, transforme.

CORD - Line.

CORDAGE - Tovværk.

CORE - Kalv, hjertegarn.

COT - Køje (seng).

CO-TIDAL LINES - Steder med højvande på samme tid.

COTTER KEY, SPLIT PIN - Split til at holde ? på plads .

COTTER PIN - Split til at holde ? på plads .

COUNTER - Gilling (agterstævn der fortsætter bagved rorstamme og ender i en lille agterstævn).

COURSE - Kurs.

COVER - Pressening.

COVERING BOARDS - Skandæk (svær yderste dæksbjælke i begge sider af skib).

COWL OF VENTILATOR - Tragt på ventilator.

CRAFT - Fartøj.

CRANCE IRON - Metalbeslag (runde og ubrudte) til pælemaster og bovspryd.

CRANK, CRANKY - Rank (benævnelse for skib, der relativt nemt krænger over ("lægger øret til") i vindpust (i modsætning til Stiv)).

CRANK - Krumtap.

CRANK CASE - Krumtapshus.

CRANK SHAFT - Krumtapaksel.

CRINGLE - .Øje på sejl (ved skødebarm, faldfarm og halsbarm)

CROSSTREE - Sallingshorn.

CROW FOOT - Hanefod.

CROWN - Overgangen mellem ankerts flig og ankerstammen.

CRUISER - Turbåd.

CRUTCH - Bomstol.

CUDDY - Ruf (tag) - for mindre både.

CUNNINGHAM - Cunnigham (nedhal for storsejlets forlig til at justere spænding og sejldybde).

CUNNINGHAM HOLES - Huller i storsejlets forlig til at fastgøre Cunningham i.

CURRENT - Strøm -vandmassers bevægelse over grunden.

CUTTER - Kutter (betegnelse for skib med mindst to forsejl).

CUTWATER - Det forreste af forstævnen.D  

DAGGERBOARDS - Stiksværd.

DAVIT - Davider (kran til at hale fx anker eller jolle om bord).

DEAD AHEAD - Lige fremefter, "kl. 12" position

DEAD ASTERN - Lige bagud.

DEAD EYE - Jomfruer - gammeldags vantskruer (2 stk. massivt hårdtræ med (typisk) tre huller igennem hvilken reb eller wirereb trækkes og dermed opnår udveksling) .

DEAD LIGHT - Metalramme.

DEAD RECKONING - Bestik.

DEADWOOD - Solidt egetømmer, der udgør den del af agterstavnen hvorpå rorstamme er hængslet.

DECCA - Navigationssystem (på vej ud).

DECK - Dæk.

DECK HEAD - Undersiden af dæk.

DECK LIGHT - Dækslys.

DECK LOG - Logbog.

DECLINATION - Deklination (vinkelmål til himmellegne).

DEEP - En fordybning i havbunden.

DEPRESSION - Lavtryk.

DEPTH RECORDER - Dybdemåler.

DERRICK - En rundholt påmonteret en blok til at løfte.

DEVIATION OF THE COMPASS - Deviation.

DEVIATION TABLE - Deviationstabel.

DF RADIO - Pejleapparat (Direction Finder Radio).

DIAGONAL BUILD - Diagonal-bygget.

DIFFERENCE OF LATTITUDE - Breddeforskel.

DIFFERENCE OF LONGITUDE - Længdeforskel (merridianforskel).

DINGHY - Jolle eller ro-båd.

DIP (THE COLOURS) - Kippe med flaget (at hilse ved at nedhale flaget og holde det nede til det andet skib har nedhalet og ophalet deres flag).

DISMANTLE - Afrigge.

DISMAST - Brække maste.

DITTY BAG - Værktøjspose.

DISPLACEMENT - Deplacement (det vand en båd fortrænger=skibets dødvægt).

DIVIDERS - Passer.

DOCK - Bådplads (ved fortøjning i land).

DODGER - Kanvas - overdække (i havn) til at beskytte cockpit mod sol.

DOGHOUSE - Dækshus.

DOG WATCHES - Hundevagt (fra midnat til kl. 04).

DOLPHIN KILLER/STRIKER - Vertikal sallingshorn der understøtter jager/bovspryds stag.

DOUBLE SHEET BEND - Dobbelt flagknow.

DOUBLE-ENDER - Rundgattet eller spidsgatter (rund agterstævn).

DOWN A SAIL - Bjærge sejl.

DOWN THE HELM! - Roret i læ!.

DOWN HAUL - Nedhaler.

DOWN WIND - Løbe med vinden; retningsangivelse mod læ.

DOWSE - Hurtig bjærgning af sejl.

DRAFT - Mål for hvor dybt en båd "stikker" ned i vandet.

DRAG - Drivpose, drivanker.

DRAUGHT, DRAFT - Dybgående (af skibet).

DRAW - Stikke (om dybgående).

DRAW AFT - Rumme (om vinden når den drejer gunstigt i forhold til bådens kurs).

DRAW AHEAD - Skralle (om vinden når den drejer ugunstigt i forhold til bådens kurs).

DRAW TOGETHER - Sanse (hale tot).

DRESS THE MAST - Rigge masten op.

DRIFT - Tidevandets sætning; vandret afstand fra mast (foran eller bagve) et røstjern er placeret).

DRIFT, TO - At drive med strømmen.

DRY DOCK - Tør-dok .

DUNNAGE - Overdække.E  

EARING - Rebskinkel (blok til udveksling).

EBB - Ebbe - tidevand trækker sig tilbage.

EASE -Fire, lette (træk) .

EASE AWAY - Slække ud .

EASE HER - Lette hende på roret.

EASE THE HELM - Lette hende på roret .

ECHO SOUNDER - Ekkolod.

ELAPSED TIME - Sejlet tid.

ENGINE - Maskine.

ENGINE CASING - Maskinkasse.

ENGINE SEATING - Maskinefundament.

ENSIGN - National flag.

EPOXY RESIN - Lim til fiberglass-konstruktion.

ETA - Forventet ankomsttid (Estimate Time of Arrival).

EXHAUST PIPE - Udstødningsrør.

EYE - Øje, hul.

EYE BOLT - Øjebolt.

EYE SPLICES - Øjesplejs.

EYE OF THE STORM - Stormens øje .

EYE OF THE WIND - Vindøje (retning hvorfra vinden kommer).F  

FAG END - Utacklet tamp (ikke sikret mod at splejse op).

FAG OUT - Åbne kordeller (i forbindelse med splejsning).

FAIRLEAD - Skødeviser .

FAIR WIND - God vindretning (fx agten for tværs).

FAIRWAY - Sejlrende.

FAIRWAY BOUY - Midtfarvandsafmærkning.

FAKE, FLAKE - Bugt (tov).

FALL - Halende part for tov i talje.

FALL ASTERN - Blive sejlet agterud.

FALSE KEEL - Stråkøl (ekstra planke påsat under køl til beskyttelse af denne).

FAST, TO MAKE - Fastgøre (tov).

FATHOM - Favne - engelsk afstandsmål (seks fod).

FATHOMETER - Ekkolod.

FATHOM LINE - Dybdekurver (markeret i søkort).

FEATHER TO - Vende årrerne vandret med vandet; vende skruens blade for minimal vandmodstand.

FENDER - Fender - oppustet gummipude, dæk, eller kork bundet ind i tovværk til beskyttelse af skibets side.

FETCH - Lægge op (fx et mærke); den afstand vinden kan løbe uhindret over havet (og dermed bygge sø op).

FID - Merlespiger.

FIDDLE, FIDDLE RAIL - Bordkant (for at forhindre ting i at skride ned).

FIDDLE BLOCK - Special blok.

FIDDLE HEAD - Clipper stævn.

FIFE RAIL - Naglebænk (i hvilken kofignagler sidder).

FIGURE EIGHT KNOT - Otte-tals-knob (knob der forhindrer tampen i at løbe ud af blok eller andet).

FIN- Fínnekøl.

FISHERMAN - Gammeldags anker.

FISHERMAN STAYSAIL - Lille firkantet sejl til stabilisering af skibets bevægelser i søen.

FIT OUT - Give skibet en overhaling (gennemgribende istandsættelse).

FITTINGS - Beslag.

FIX, TO - Positionsbesteme (ved navigation).

FLAG STAFF - Flagspil.

FLAP - Blafre, leve (om sejlet).

FLARE -Konveks del af skibet bov; Romerlys-lignende genstand til angivelse af nød.

FLARE-UP LIGHT - Blus.

FLAT CUT - Fladt sejl.

FLAT KNOT - Råbåndsknob.

FLAT STERNED - Platgattet hæk (lodret og bred bagende).

FLATTEN - Hale ind (på skødet).

FLATTEN IN - Hale ind.

FLAW - Vindpust.

FLEMISH - Skyde op (tovværk).

FLOAT - Flyde.

FLOATING ANCHOR - Drivanker, drivpose.

FLOOD - Flod - tidevand kommer ind.

FLOORBOARDS - Bundbrædder (i joller).

FLOOR TIMBER - Bundstokke.

FLUKE - Flig på anker - sikrer at anker graver sig ned.

FLY - Den vandrette længde af flag.

FLYING, SAIL SET - Flyvende sejl (sejl sat uden at forlig kører i masteskinne eller er hæftet på forstag med karabinhager).

FLYING JIB - Forreste sejl på bovspryd.

FOLLOWING SEA - Bølger der løber ind agten for skibet.

FORE-AND-AFT - Langskibs (fore-and-aft (skonnert) angiver at alle sejl er i langskibs retning (i modsætning til ræer)).

FOREPEAK - Lille rum forude.

FORESHORE - Kystlinie under høj-vande mærke.

FORESTAYSAIL - Stagsejl.

FORE TRIANGLE - Område afgrænset af mast, forstag og dæk.

FORWARD - Fremefter på skib.

FOOT - Fod (afstandsmål).

FOOT ROPE - Fodpert (strop som man står på ude på bovspryd eller i ræerne).

FORE-AND-AFT - Langskibs - for-agter.

FORE - Stævne.

FORECASTLE - Forrum.

FO'C'SLE - Forrum.

FORE SAIL - Forsejl.

FORE LEECH - Forlig.

FORE PEAK - Lille rum helt ude foran.

FOULED - Forviklet (rod i reb, dæksudstyr mv.).

FOUNDER - Synke, forlise

FRAME - Spant.

FRAME WORK - Arbejde med tømmer/spanter.

FRAP - Surre (tov).

FREE(ING) WIND - Agterlig vind.

FRESHEN - Friske (vinden tiltager).

FRONT - Front (meteorologi).

FULL AND BY - Bidevind (at sejle tæt mod vindøjet).

FURL, TO - Beslå (sejl).

FREEBOARD - Fribord (afstand fra rælling til vand).

FUTTOCKS - Svære tømmerstykker, der, lasket sammen, udgør (meget store) spanter .G  

GAFF - Gaffel (øverste rundholt på en gaffelrigger).

GALE - Storm.

GALLEY - Kabys - køkken.

GANGWAY - Landgangsbro.

GARBOARD - Dødtræ (over køl).

GASKET - Sejsing.

GATHER WAY - Opnå fart.

GATHER WAY STERNWAY - Opnå fart bagud.

GAUGE - Måleinstrument.

GEAR - Udstyr; gear.

GET UNDER SAIL - Lette, sejle.

GIMBALLS - Kardansk ophæng.

GIRTH - Gird - mål for spanteomkreds.

GIVE HER SHEET- Slække på skøderne.

GIVE HER WAY - Vige.

GIVE-WAY VESSEL - Vigende skib.

GLIDE - Plane.

GO ABOUT - Stagvende (vende rundt igennem vindøjet).

GO AROUND - Stagvende (vende rundt igennem vindøjet).

GO ADRIFT - Drive.

GO CLEAR OF - Gå klar af - sejle fri af.

GOOSENECK - Svanehals (beslag på rundholt).

GOOSEWINGED - Platlæns sejlads med sejlene spilet ud til hver sin side ("butterfly").

GRAB RAILS - Håndtag placere til brug i hårdt vejr.

GRANNY'S KNOT - Kællingeknude.

GRAPHNEL - Dræg.

GRATING - Ristværk.

GRIP - Håndtag på åre.

GRIPE - Luvgirig.

GROMMET, GRUMMET - Ring til sejl (af jern, wire eller splejset snor), .

GROOVE - Hulkel (revne ned i rundholt til fastgørelse af sejlets lig).

GROUND - Grund, grundstøde.

GROUND TACKLE - Ankerudstyr.

GUDGEON - Rørløkke.

GUNKHOLE, GURNET - Vanskelig manøvrerbar rende.

GUNWALE - Rælling.

GUST - Vindstød, pust.

GUY - Trimline (skødelignende til fx spiler).

GYBE - Bomme.

GYBE ALL STANDING - Ufrivilling bomning.

GYBE OH! - Klar bomme!.H  

HAIL - Praje.

HALF A GALE - Halvstorm (7 Beaufort=15 m/s=30 knob).

HALF STITCH - Halv stik.

HALYARD - Fald (halende part).

HAND - Besætningsmedlem.

HAND GRAB - .Håndliste

HAND RAIL - Håndliste.

HANDICAP - Handicap (regel for respit-tider ved kapsejlads).

HANK - Løjert.

HARD CHINE - Markeret overgang mellem bund og side på skib (som regel knækspant byggede både af jern).

HARD EYE - Øjesplejs med kovs.

HARD ALEE - Hårdt i læ (roret).

HARD A'WEATHER - Hårdt til luvart (rorpinden).

HARD OVER - Hårdt over (rorpinden).

HARD AND FAST! - Hold fast!.

HARNESS - Livline.

HATCH - Nedgangsluge.

HATCH WAY - Nedgang.

HAUL - Hale.

HAUL HAND OVER HAND - Hale hånd over hånd.

HAUL THE WIND - klos bidevind (tættest mulig mod vinden).

HAWSE - klys, hul.

HAWSER - Tyk trosse.

HAWSER LAID CORDAGE ROPE - Trosseslået tovværk.

HEAD - Stævn; forskib; styre; ligge an; top (sejl).

HEAD - Toilet i skib; faldbarm.

HEADING - Skibets styrende kurs (den vej skibet stævn peger).

HEADSAIL - Forsejl.

HEADWAY - Fart fremad.

HEADWIND - Modvind.

HEAD BOARD - Flynder (flag).

HEAD SEA - Modsø.

HEAD TO WIND - Mod vindøjet.

HEART - Hjerte, kalv.

HEART YARNS - Hjertegarn (i kordel).

HEAVE - Hive, hale, lette ankeret, forhale.

HEAVE IN SIGHT - Inden for synsvidde.

HEAVE SHORT - Ret op og ned (anker).

HEAVE THE LEAD - Hive loddet.

HEAVE TO - Dreje bi; underdrejet.

HEAVING LINE - Kasteline.

HEEL - Rod på mast; krænge.

HEELING ANGLE - Krængningsvinkel.

HEIGHT OF THE WATER - Vandstand.

HELM - Rorpind eller ror.

HELMS MAN - Rorsmand.

HIGH WATER - Højvande.

HITCH - Knob, stik.

HOGGED - Kølsprængt.

HOGGED SHEER - Omvendt kølsprængt.

HOIST - Hejse.

HOLDING GROUND - Holdende grund.

HOOD - Sprayhood, lugepressening.

HOOK - Hage; krog (anker).

HORSE - Løjbom.

HOVE TO - Dreje bi; ligge bi.

HUG - Gå klos på.

HULL - Skrog.

HYDROFOIL - Båd med bæreplan.

I  

IDLER - Besætningsmedlem.

IGNITION - Tænding.

IMMERSED HULL - Undervandsskrog.

IN A-LINE - Over et (to sigtepunkter - anvendes ved terrestisk navigation).

IN A-LINE STAYS - Over et under stagvending.

IN A-LINE THE WIND - I vindøjet.

INBOARD - I skibet...

IN HAUL - Indhaler.

IN SUBMERSIBLE - Synkefri.

INTRACOASTAL WATERWAY - ICW: Kanaler der forbinder have.

IRISH PENNANT - En løs ende i riggen.

ISOGONIC LINES - Linier gennem punkter med samme misvisning.J  

JACK - Gøs.

JACK STAFF - Gøsspil (flagspil i stævn).

JACKTAR - Søulk.

JAMMING - Beknibe (reb).

JACOBS LADDER - Rebstige.

JAMMED - I bekneb (reb).

JAW - Klo (på gaffel eller bom).

JAW ROPE - Rakke (line med klodder).

JETTY - Anlægsbro (mindre).

JIB - Forsejl (klyver eller fok).

JIBBOOM - Klyverbom.

JIBCLUB - Fokkebom .

JIB FURLING GEAR - Beslag til rullegenoa.

JIB HEADED SAIL - Trekantet sejl.

JIB STAY - Fokkestag, forstag.

JUMPER STAY - Forstag.

JUMPER STRUT - Forstrut (2 fremadpegende stag fra mastens øverste del til et sted midt på masten).

JURY RIG - .Nød (rig, anker, mast, ror)

 K  

KEDGE - Varpe (at kaste anker ud og forhale via dette).

KEEL - Køl (skibets rygrad der løber i langskibsretning.

KEELSON - Kølsvin.

KEEP AWAY - Falde af.

KEEP AWAY THE LAND - Holde land i sigte.

KEEP AWAY UNDER SHORE - Holde land i sigte.

KENTLEDGE - Ballastblokke.

KICKINGSTRAP - Kickingstrap (nedhaler til at stramme storsejlets forlig).

KILLICKS - Lille anker (frokost-anker).

KING PLANK - Fisk (midterplanke på (for)dækket).

KINK - Kinke.

KITE - Flyvesejl.

KITE DRAG - Drivanker.

KNOT - Knob - betegnelse for hastighed (1852 meter pr. time).

KNOT - Knob (på tovværk).

KNUCKLE MAST - Mast der kan lægges ned.

KOFF - Tomastet båd med sprydsstagsejl.L  

LABOUR - Arbejde i søen - hugge, stampe i modsø.

LACE - Lidse.

LACING - Lidseline (for gaffelriggere: til syning af storsejlets underlig til bom og gaffel).

LADDER - Lejder, trappe.

LAID UP - Lagt op.

LANDFALL - Landkending.

LANDLUBBER - Landkrabbe

LANDMARK - Sømærke i land (båke eller stensætning eller andet - i dag mest brugt i fx Skærgården).

LANYARD - Taljereb.

LAP STRAKE - Overlap ved klinkebygggede både.

LARGE - Rum vind, rumskøds.

LASH - Surre, lidse.

LASHING - Lidseline (for gaffelriggere: til syning af storsejlets underlig til bom og gaffel).

LATITUDE - Breddeegrad - nul ved ækvator, 56 gr. nord ved Danmark, 90 gr. nord på Nordpolen.

LAUNCH - Søsætte.

LATTICE BOOM - Svær lossebom.

LATEEN - Latinersejl.

LAY - Slå (kordeller til tovværk).

LAY DOWN THE LINES - Tegne linierne til en båd.

LAY OFF A COURSE - Udstikke en kurs i søkort.

LAY THE KEEL - Strække kølen til nyt skib.

LAY TO - Dreje op, lægge bi.

LAY UP - Oplægge.

LAZARETTE - Magasinrum.

LAZY GUY - Kickingstrap.

LEAD - Bly-lod (til dybde-måling).

LEADER - Skødeviser.

LEADING BLOCK - Skødeviser; kasteblok.

LEADING MARK- Fyrlinier; over ét mærker.

LEADING WIND - Agterlig vind.

LEAK - Lække.

LEAN BOW - Skarpt forskib.

LEE - Læ side (væk fra vinden).

LEECH - Agterlig.

LEE-OH! - Klar vende! (ved stagvending).

LEE GAUGE - Ligge i læ af luv båd.

LEE SHORE - Læ kyst.

LEEWARD - Mod læ - retningsangivelse.

LEEWAY - Afdrift (den afstand (målt i gr). som et skibs sættes væk fra vinden som følge af vind og bølger).

LEFTHANDED - Venstreslået (om tovværk).

LEG - Ben (ved kapsejlads).

LET GO - Lad gå (om fortøjning eller skøde).

LIE BY - Vente.

LIE ON THE OARS - Hvile på årerne.

LIE OVER - Krænge.

LIFE BUOY - Redningsbøje.

LIFE RING - Bjærgemærs.

LIFT - Bomdirk, toplent.

LIGHT - Lys; lanterne; fyr.

LIGHT SCREEN - .

LIGHT HOUSE - Fyr.

LIMBER HOLES - Gennemløbshuller.

LINE - Tov, reb.

LIST - Slagside.

LOCKER - Skabe, stuveplads.

LODE STONE - Magnetisk jern.

LOG - Log - til målning af udsejlet distance.

LONGITUDE - Længdegrad - nul gr. ved Greenwich meridianen, 11 gr. øst ved Danmark og 180 gr øst ved Dato-linien i Stillehavet.

LUBBER - Kluntet begynder.

LUBBER'S LINE - Styrestreg på kompas.

LULL - Kortvarig aftagende vind (under storm).

LURCH - Overhaling; slingren. 

MAINMAST - stormast

MAINSAIL - Storsejl

MAKE (THE LAND) - Landkending

MAKE FAST - Gøre fast (om tovværk)

MAKE HEADWAY -Gøre fart fremad

MAKE SAIL - Sætte sejl

MAKE WATER - Lække

MAN - Sætte mandskab på arbejde

MAN THE YARDS - Mand ræerne

MARL - Bændsle

MARLINE - Merglesspir

MARLINSPIKE - Merglesspir - spidst universal instrument .

MAST BAND - Mastbånd

MAST COAT - Mastekrave (omkring mastens dæksgennemføring

MAST HEAD - Mastetop

MAST PEDESTAL - Tabernakel

MAST STEP - Mastefod

MAST TRACK - Masteskinne

MAST TRACK SLIDE - Masteslæde

MAST WEDGE - Mastekiler

MASTHEAD RIG - Mastetoprig

MEET HER - Støt på roret!

MESS - Spise; messe

MESS GEAR - Spisebestik

MIDSHIP - Midtskibs

MILDEW - Jordslag; dug

MIS STAYS - Mislykket stagvending (forekommer for ældre langkølede træskibe i stejl sø hvis ikke fokken bakkes)

MITCHBOARD - Bomgalge

MIZZEN - Mesanmast

MONKEY'S FIST - Kastelineknob (abehånd)

MOULD - Model; form

MULTIHULL - Flerskrogsbåd

MUSHROOM ANCHOR - Paraplyanker

MUTTON LEG - Trekantet sejl; bermuda-sejl

MIDSHIP - Midtskibs.

MOORING - Fortøje.N  

NAIL - Nagle, søm

NAIL SICKNESS - Lækage ved nitter

NAUTICAL MILE - Nautisk mil - afstand på 1852 meter svarende til et længde-minut (1/60 gr.).

NAVAL PIPE - Kædebrønd

NAVIGATION - Navigation - at finde vej til søs (opr. ved enten terrestisk eller astroniske observation - men i dag ved instrumenter).

NAVIGATION RULES - Vige-regler til søs.

NEAPED - Betegnelse for skib, som løber på grund ved højvande (og som ikke kan bringes let ved højvandes hjælp)

NEAP TIDE - Tidevand ved månens første og tredje kvartal

NIGHT EFFECT- Ionosspheren påvirkning/forringelse af radionsignaler o.l.

NIP - Skarp krumning på tovværk, der løber omkring kovs eller lign.

NON-SLIP - Skridsikker

NON SKID - Skridsikker

NOSE - Forstævn (den del der kløver vandet)

NOTHING OFF - Holde kursen uden af falde afO  

OAKUM - Kalfatregarn, værk

OAR - Åre (jolle)

OBEY THE HELM - Lystre på roret

OCEAN RACE - Havkapsejlads

OFF - På højde med (i forbindelse med pejling)

OFF THE HARBOUR - På højde med havneindløb

OFF SOUNDINGS - På dybt vand (mere end 100 favne-kurven)

OFF THE BEAM - Tværs

OFF THE WIND - Med stik på skøderne

OFFING - I sigte af land - men også godt klar af det

OFFSHORE - Til havs

OFFSHORE CRUISER - Havkrydser

OILSKIN - Olietøj

ON THE WIND - Bidevind

ON HER BEAM ENDS - Kæntret, med stærk slagside

ON THE BEAM - Have noget tværs

ON THE BOW - Foran for tværs (fire streger)

ON THE QUARTER - Agten for tværs (fire streger)

ONE-DESIGN - Entype båd

OUTBOARD - Uden for skibet; påhængsmotor.

OUTFIT - Udruste

OUTFOOT - Distancere (en anden båd)

OUTHAUL - Udhaler (til fx en klyverbom)

OUTLET - Afløb

OUTPOINT - Ligge højere på bidevind end en anden båd

OUTSAIL - Sejle fra en anden båd

OVERBOARD - Over bord (og i vandet).

OVERHAND KNOT - Almindeligt know

OVERHANG - Overhang

OVERHAUL - Overhale - skøde eller anden båd

OVERLAP - Overlappe

OVERTAKE - IndhenteP  

PAD BOLT - Pladebeslag med øje

PADDLE - Padleåre

PADDLE WHEEL - Skovlhjul

PAINTER - Fangline

PALM - Sejlmagerhandske

PARALLEL RULERS - Parallellineal

PARCEL - Smerting (sejldug uden klædning af tovværk)

PARRAL - Rak

PART - Brække, springe; halende part (tovværk)

PARTNERS - Mastekrans; tætningsliste ved luger mv.

PATENT EYE - Metalhylste, der erstatter øjesplejs

PAWL - Pal (på spil)

PAY - Fylde nåder med beg

PAY OFF - Falde af

PAY OUT - Slække

PEAK - Pik (gaffelsejl); lille rum helt forude eller helt agter

PEAK HALYARDS - Pikfald

PEAK TANK - For/agter-tank

PENNANT - Stander

PERCH - Prik, stage (farvandsafmærkning)

PERIOD OF OSCILLATION - Slingretid

PIER - Mole

PILE - Pæl - til at fortøje skib ved.

PILOTING - Terrestisk navigation (anvendelse af landfaste objekter).

PILOT - Pilot

PIN - Kofignagle

PIN RAIL- Naglebænk

PINCH - Pine (båd på kryds)

PINTLE - Rortap

PISTON - Stempel (i motor)

PITCH - Stampe i søen

PLAIN SAILS - Almindeligt krydsstel (sejl)

PLANING - Plane (opnås af lette skibe med plant underskrog).

PLANKING - Bordlækning

PLANK SHEER - Skanddæk

PLIMSOLL MARK - Laste-mærke

PLOT - Plotte

PLOTTING CHART - Plottekort

PLUG - Prop, spuns

PLY - Krydse

POINT - Pynt, odde

POLE MAST - Pælemast (gaffelrig)

PORT - Bagbord (venstre side); Havn.

PRAM - Pramjolle

PRICKER - Lille merglespiger

PRIME - Snapse (ved motorstart)

PRIVELEGED VESSEL - Skib der har retten på sin side.

PROPELLER - Skibsskrue

PROPELLER HUB - Skruenav

PROPELLER NUT - Skruemøtrik

PROPELLER SHAFT - Skrueaksel

PROTRACTOR - Transportør

PROW - Forstævn

PULPIT - Prædikestol

PUSHPIT - Gelænder agter

PUNT - Fladbundet pram

PURCHASE - Talje (udveksling)

PUT ABOARD - Stagvende

PUT IN - Sejle ind (til)

PUT ON - Surre, sætte fast

PUT TO SEA - Starte en sørejseQ  

QUANDRANT - Kvandrant (på ror)

QUARTER - Låring (ydersiden agter på skibets fribord).

QUARTERING SEA - Sø der løber ind agten for tværs.

QUARTER BED - Stikkøje, hundekøje

QUARTER WIND - Låringsvind

QUAY - KajR  

RODE - Ankerline/tov.

ROPE - Tov eller reb.

RUDDER - Ror (vertikal plade i vandet der drejer skibet ved at stå på tværs af vandstrømmen).

RUN - Fire eller lade løbe (på tov).

RUNNING LIGHTS - Navigationslys.S  

SATELLITE NAVIGATION - Satelit navigation.

SCOPE - Længde af ankerline ude.

SCREW - Skrue (driver skibet frem).

SCUPPERS - Spygat, dræn-huller.

SEA COCK - Sø-ventiler.

SEAMANSHIP - Sømandsskab.

SEA ROOM - Sikker afstand til land (i åben sø).

SEAWORTHY - Sødygtig.

SECURE - Fastgøre.

SET - Strømmens retning (nordgående strøm går mod nord - mens en norden-vind kommer fra nord).

SHIP - Skib .

SLACK - Løs, løber fri (om tov).

SOLE - Dørk (gulv i skib).

SOUNDING - Måling af vanddybde (ved elektronisk eller manuelt udstyr)..

SOUNDING THE LEAD - Måling af vanddybde med blylod

SPRING LINE - Spring (fortøjning der løber fremefter eller bagud).

SQUALL - Vindstød, byge.

SQUARE KNOT - Robbåndsknob.

STANDING PART - Faste part (på tov).

STAND-ON VESSEL - Det skib som har retten på sin side efter gældende vigeregler.

STARBOARD - Styrbord.

STEM - Forstavn, længst forude.

STERN - Agterstavn, længst agterude.

STERN LINE - Agterfortøjning (løber væk fra skib).

STOW - Stuve (placere tingene om bord på deres rette pladser).

SWAMP - Fyldt med vand.T  

THWARTSHIPS - Tværskibs.

TIDE - Tidevand (skifter to gange i døgnet).

TILLER - Rorpind.

TOPSIDES - Fribord.

TRANSOM - Agterspejl (agterkanten på en hækbygget båd).

TRIM - Trim - mål for skibets langskibs balance (er trimmet forefter står skibet på næsen, er trimmet bagefter står skibet på hælen.U  

UNDERWAY - Let (skib i fart gennem vandet).V  

V BOTTOM - Skrog med tværskibs-form som et VW  

WAKE - Hækbølge

WATERLINE - Vandline - den linie skibet skal ligge på i sejlklar stand.

WAY - Skibets retning.

WINDWARD - Luv - retningsangivelse mod det sted vinden kommer fra.Y  

YACHT - Yacht .

YAW - Skodde - at styre dårligt.

back to home page

X

X

X

X

X

X